Späť Verzia pre tlač

Rozvojová spolupráca SR sa stáva transparentnejšou

19. 11. 2014

Vláda SR spustila novú webovú stránku http://www.slovakdev.sk/, ktorá je výsledkom spoločného úsilia Ministerstva financií SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a súkromnej spoločnosti špecializujúcej sa na informačné technológie a orientuje sa na odbornú aj širokú verejnosť

Nový portál poskytuje komplexné štatistické údaje o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky. Slovensko tým urobilo ďalší významný krok vpred smerom k zvyšovaniu transparentnosti a k potvrdeniu svojho členstva v donorskej komunite.

Užívatelia majú prístup k informáciám o bilaterálnej a multilaterálnej rozvojovej pomoci SR podľa teritoriálneho i sektorového kľúča, ako aj k podrobnostiam o konkrétnych projektoch, ktoré SR realizovala v partnerských krajinách, vrátane zobrazenia ich lokalizácie na mape. Základ publikovaných údajov tvoria oficiálne štatistické dáta z informačného systému na evidenciu a vykazovanie rozvojovej pomoci, ktorý je napojený na rozpočtový informačný systém SR.

Stránka momentálne poskytuje len informácie o oficiálnej rozvojovej pomoci (Official Development Assistance – ODA) za rok 2013. V budúcnosti je ambíciou publikovať údaje o všetkých rozvojových tokoch SR, ktoré smerujú do partnerských krajín, vrátane vlastných prostriedkov, ktoré na tento účel vynakladajú slovenské mimovládne organizácie a súkromný sektor.  Portál je dostupný v slovenskom i anglickom jazyku v prehľadnej grafickej forme. Verejnosť môže údaje sťahovať a voľne využívať na analytické účely.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR