Späť Verzia pre tlač

Slovensko: EIB naďalej podporuje rozvoj Prešovského kraja

18. 12. 2014

Európska investičná banka (EIB) požičia 25 miliónov eur na financovanie rozvoja verejnej infraštruktúry v Prešovskom kraji (východné Slovensko). Finančné prostriedky EIB pomôžu naplniť stratégiu rozvoja Prešovského kraja, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu  regiónu pre miestnych obyvateľov, investorov a návštevníkov, ako aj zvýšiť  hospodársky rozvoj a životnú úroveň. Súbežne s týmto úverom bude EIB podporovať investičnú prípravu projektov energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách v regióne prostredníctvom fondov ELENA poskytovaných Európskou úniou.

Financované projekty budú zamerané na modernizáciu regionálnej cestnej siete, rozvoj vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúrnych zariadení, ako aj na podporu opatrení na úsporu energie a prevenciu povodní.

László Baranyay, viceprezident EIB zodpovedný za poskytovanie úverov na Slovensku, uviedol: "Finančné prostriedky EIB, ktoré boli poskytnuté Prešovskému kraju za výhodných podmienok, budú slúžiť na zlepšenie infraštruktúry tohto najľudnatejšieho kraja na Slovensku. EIB je hrdá na to, že môže podporiť kľúčové ciele rozvoja Prešovského kraja: zlepšenie kvality života svojich občanov, posilnenie konkurencieschopnosti a vytváranie nových pracovných príležitostí."

Súčasný úver nadväzuje na vynikajúcu predchádzajúcu spoluprácu medzi EIB a Prešovským krajom, vo forme úveru v pôvodnej výške 1,3 miliardy Sk (34 miliónov eur), ktorý bol podpísaný v roku 2006. Prvý úver EIB bol použitý na financovanie zlepšenia miestnej infraštruktúry v oblasti dopravy, školstva, služieb a zdravotníctva.

Na prípravu kvalitných investičných projektov na zlepšenie energetickej účinnosti verejných budov a verejného osvetlenia je potrebné ďalšie značné úsilie Prešovského kraja. S finančnou podporou, ktorá je k dispozícii prostredníctvom fondu ELENA (1,09 miliónov eur), bude môcť Prešovský kraj pripraviť investície s využitím inovatívnych zmluvných konceptov, ako napríklad "zmluva o energetickej účinnosti", ktoré umožnia refinancovať investície prostredníctvom úspor energie. Podpora takisto pomôže obciam v regióne zlepšiť energetickú účinnosť svojich budov (školy, atď.) a verejného osvetlenia. 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR