Späť Verzia pre tlač

EIB pomáha v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku

21. 01. 2015

Európska investičná banka (EIB) poskytla úver 15 miliónov eur Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s. (SZRB) na financovanie malých a stredných podnikov. Jedným z cieľov tohto úveru je taktiež podpora iniciatívy zamestnanosti mládeže v rámci programu EIB "zručnosť a pracovné miesta - investície v prospech mládeže".

V súčasnosti je tretina mladých Slovákov mladších ako 25 rokov nezamestnaných. SZRB je prvou bankou na Slovensku, s ktorou EIB spojila sily v rámci svojej iniciatívy na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí v Európe. Program "Zručnosť a pracovné miesta" sa zameriava na široké spektrum projektov vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré aktívne stimulujú opatrenia v oblasti zamestnanosti mládeže, akými sú pôžičky na vzdelanie a vzdelávacích programov pre mládež. Cieľom tejto iniciatívy je motivovať finančných sprostredkovateľov zameriavať poskytovanie úverov investorom, ktorí prispievajú k zlepšeniu zamestnanosti mládeže.

Projekt je v súlade s poslaním SZRB poskytovať financovanie malým a stredným podnikom, ktoré majú sťažený prístup k financovaniu zo strany komerčných bánk. Úver EIB má za cieľ znížiť náklady na financovanie takýmto podnikom, čo prispieva k ich ďalšiemu rastu a rozvoju .

László Baranyay, viceprezident EIB zodpovedný za poskytovanie úverov na Slovensku, uviedol: „Tento úver EIB je koncipovaný tak, aby pomohol zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti mladých ľudí na Slovensku a poskytol im lepšiu životnú perspektívu. Zároveň uľahčí prístup malým a stredným podnikom na Slovensku k financovaniu poskytovanému za priaznivých podmienok, nakoľko tieto podniky sú motorom rozvoja slovenského hospodárstva, najmä jeho rastu a vytvárania nových pracovných príležitostí.“

Tento úver je pokračovaním úspešnej spolupráce EIB s SZRB. V minulosti EIB poskytla SZRB dva úvery v celkovej výške 80 miliónov EUR na podporu malých a stredných podnikov.

Základné informácie

Európska investičná banka je finančnou inštitúciou Európskej únie vo vlastníctve členských štátov EÚ, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. EIB poskytuje dlhodobé financovanie za účelom realizácie dobrých investícií s cieľom prispieť k splneniu cieľov politiky EÚ.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR