Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť obstarávanie na podporu Dokumentačného systému

23. 03. 2015

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na podporu a rozvoj Dokumentačného systému (DKS), ktorým je zabezpečované elektronické spracovanie spisov a vybraných administratívnych procesov.

Toto verejné obstarávanie bude realizované z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia podpory a prevádzky DKS, ako aj jeho rozvoja, na základe požiadaviek odborných útvarov ministerstva. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky bola stanovená na max. 450 000,- Eur s DPH, na obdobie 3 rokov, ktorej výslednú sumu určí trh po ukončení verejného obstarávania.

Hodnota zákazky  bola stanovená na základe prieskumu trhu, v ktorom ministerstvo vychádzalo z priemerných sadzieb v rámci podobných zmlúv, ktoré boli obdobne uzatvorené pre zabezpečenie aplikačnej podpory, zmien systému a konzultácií.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR