Späť Verzia pre tlač

MF SR obstará vytvorenie a implementáciu elektronického dovozu

12. 05. 2015

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na modul elektronického dovozu na zabezpečenie implementácie zmien pre splnenie požiadavky elektronického colného konania vo všetkých colných režimoch podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 952/2013 k požadovanému termínu 1.6.2016 a zabezpečenie súladu s Colným kódexom únie.

Predmetom obstarania bude vytvorenie a implementácia modulu elektronického dovozu, ktorý zabezpečí automatizáciu colného dohľadu nad dovozom tovaru s využitím techník elektronického spracovania údajov. Elektronický dovoz bude integrovaný so systémami finančnej správy pre colné režimy pre plne automatizovanú elektronickú komunikáciu. Základná funkcionalita bude prevádzkovaná v prostredí finančnej správy pod správou MF SR.

Predpokladaná hodnota zákazky  5 500 000 eur (v priebehu 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy) bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR. Ministerstvo sa bude snažiť na rokovaniach dosiahnuť čo najnižšiu cenu.

Elektronický dovoz je najdôležitejšou súčasťou procesov v colnom konaní a správe ciel a daní pri dovoze. Výrazným spôsobom zefektívni colný dohľad a pomôže pri efektívnejšom využití ľudských zdrojov na pracoviskách finančnej správy.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR