Späť Verzia pre tlač

MF SR obstará technickú podporu prevádzky CEP

12. 05. 2015

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie poskytovania technickej podpory informačného systému Centrálneho elektronického priečinka v správe MF SR prevádzkovanom v prostredí finančnej správy.

Toto obstarávanie bude realizované s cieľom zabezpečiť podporné služby pre informačný systém CEP. Predmetom technickej podpory bude operatívne riešenie problematických prevádzkových stavov, servisný hotline, zabezpečenie monitoringu a realizácia servisných zásahov, odstraňovanie incidentov, zmeny konfigurácie a požiadavky na zmenu. Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 24 mesiacov od účinnosti zmluvy bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR vo výške 4 550 000 eur. V záujme ministerstva bude v rámci rokovaní dosiahnuť čo najnižšiu cenu.

IS CEP ako súčasť e-Governmentu plní funkciu špecializovaného portálu, poskytuje elektronické služby súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru. Prevádzka IS CEP sa riadi Zákonom č. 214/204 Z.z., v zmysle ktorého má byť informačný systém prístupný 365 dní v roku 24 hodín denne počas 7 dní v týždni.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR