Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií vychádza v ústrety podnikateľom

28. 05. 2015

Vláda schválila sériu noviel daňových zákonov z dielne ministerstva financií. Zmeny sa dotknú najmä zákona o DPH, daňového poriadku, či zákona o dani z príjmov. Návrhy predkladaných zákonov sú postavené na troch základných pilieroch, ktorými sú znižovanie administratívnej náročnosti, pokračujúci boj proti daňovým únikom a kroky na podporu kapitálového trhu.

V rámci novely zákona o DPH zapracovalo MF SR aj požiadavky malých a stredných podnikateľov. Novela prináša zmeny v systéme úhrady DPH pri firmách s ročným obratom nižším ako 75 tisíc eur. Toto opatrenie by sa malo dotknúť viac ako 60% všetkých platiteľov DPH na Slovensku. Po novom by podnikatelia mali odvádzať štátu DPH až po tom, čo dostanú od svojich odberateľov zaplatené za tovary a služby. Odberatelia si tiež budú môcť uplatniť odpočty dane až po tom, keď faktúru uhradia. Úhrada dane z pridanej hodnoty až po prijatí platbu za faktúru je pritom súčasťou prvého sociálneho balíka.

Novela zákona o DPH neobsahuje len spomínaný nový režim úhrady DPH po prijatí platby. Touto novelou pokračuje MF SR  v zlepšovaní podnikateľského prostredia. „Rušíme povinnosť zložiť zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie, ďalej napríklad zmierňujeme podmienky platné pre skoršie vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu. Toto sú opatrenia, ktorými vychádzame v ústrety požiadavkám podnikateľom,“ uviedol štátny tajomník MF SR Radko Kuruc.

Zmeny sa dotknú aj zákona o ochrane vkladov. Cieľom návrhu zákona je implementovať do legislatívy smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o systémoch ochrany vkladov.  Je to za účelom odstránenia rozdielov medzi právnymi predpismi členských štátov týkajúcich sa systémov ochrany vkladov. Po novom tak vklady občanov budú chránené do výšky 100-tisíc eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky a celej Európskej únie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR