Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií plánuje vyhlásiť obstarávanie na zabezpečenie informačného systému CEDIS

05. 06. 2015

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie upgrade centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS).

Toto verejné obstarávanie bude realizované s cieľom zabezpečenia technologického upgrade CEDISu pre zdokonaľovanie plánovacieho a monitorovacieho procesu v oblasti auditov a kontrol prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia.

Ministerstvo financií SR  v rámci predmetnej  zákazky  získa  výhradné právo používať/upravovať (vrátane úpravy diela treťou osobou a práva na jeho úpravu, šírenia, a nakladania s ním) aplikačné programové vybavenie počas celej doby trvania majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky a Európskej únie na účely, na ktoré bolo vytvorené a na účely súvisiace s činnosťou Ministerstva financií SR, čím zabezpečí súlad s uznesením vlády SR č.460/2011.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktorej cena vychádza z priemernej hodinovej sadzby za poskytovanie rozvoja systému CEDIS a z predchádzajúcich skúseností s implementáciou a rozvojom systému CEDIS. Predpokladaná hodnota zákazky preto bude 200 000 eur s DPH na obdobie 6 mesiacov, pričom MF SR sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR