Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje obstarať licencie a služby podpory k licenciám Microsoft

10. 06. 2015

Ministerstvo financií SR (MF SR) plánuje v súlade zo zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásiť verejnú súťaž, výsledkom ktorej bude centrálna rámcová dohoda na zabezpečovanie Microsoft licencií a súvisiacej podpory. Pre verejnú súťaž sa MF SR rozhodlo na základe rokovaní s Úradom pre verejné obstarávanie.

Cieľom plánovaného verejného obstarávania je v prvom rade zabezpečiť kontinuitu služieb podpory pre desktopové a serverové licencie v majetku štátu a v prípade potreby mať možnosť nakúpiť licencie.

Naviac, oproti súčasnosti bude môcť ministerstvo financií pružnejšie manažovať využívanie licencií na základe aktuálnych potrieb jednotlivých organizácií, a to vďaka možnosti zníženia úrovne desktopových licencií. Zároveň bude možné licencie voľne kombinovať a tým pádom ich flexibilne presúvať medzi organizáciami zahrnutými v centrálnej rámcovej dohode.

Štát tak urobí ďalší krok k systémovejšiemu zabezpečovaniu podpory a softvérových licencií. Už v súčasnosti sa centrálne nakupujú licencie Oracle.

Prostredníctvom zmluvných vzťahov so spoločnosťou Microsoft uzatvorených na základe uznesení vlád SR z rokov 2002, 2005, 2008 a 2012 bolo umožnené organizáciám verejnej správy nadobúdať licencie spoločnosti Microsoft za zvýhodnených cenových podmienok.

V súčasnosti MF SR zabezpečuje pre 32 rezortov (spolu 165 organizácií) služby podpory na 86 548 desktopových licenciách využívaných štátnymi úradníkmi.

Hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov bola stanovená na základe predchádzajúcich zmluvných vzťahov  a budúcich odhadov vo výške 47 000 000 eur. Záujmom ministerstva bude v rámci verejného obstarávania dosiahnuť čo najnižšiu cenu za obstarávané licencie a služby podpory.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR