Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje obstarať Centrálnu rámcovú zmluvu na SAP licencie a služby podpory

10. 06. 2015

Ministerstvo financií SR (MF SR) vyhlási verejnú súťaž na zabezpečenie SAP licencií a s nimi súvisiace služby podpory. S tým, kto predloží najvýhodnejšiu ponuku bude podpísaná centrálna rámcová zmluva.

Cieľom verejného obstarávania, ako aj následného centrálneho nákupu licencií, je naďalej znižovať náklady na zabezpečenie licencií a súvisiace služby podpory. MF SR tak šetrí prostriedky štátneho rozpočtu a zároveň centrálna evidencia licencií umožňuje ich účelný presun medzi organizáciami uvedenými v zmluve, čím sa podporuje koordinovaný prístup k licenčnej politike. Tieto výhody by pri samostatne uzatváraných zmluvách jednotlivých rezortov nebolo možné realizovať.

Softvérové licencie SAP sa vo verejnom sektore na Slovenku používajú od roku 1998 predovšetkým v oblasti nosných ekonomických, logistických a manažérskych informačných systémov ako sú Štátna pokladnica, Jednotné účtovníctvo štátu, Informačný systém Poľnohospodárskej platobnej agentúry a ďalších informačných systémov v rámci jednotlivých rezortov.

Hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov bola stanovená na základe predchádzajúcich zmluvných vzťahov a odhadov budúcich požiadaviek vo výške 50 000 000 eur. Záujmom ministerstva bude v rámci verejnej súťaže dosiahnuť čo najnižšiu cenu za obstarávané licencie a služby podpory.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR