Späť Verzia pre tlač

Slovensko otvorí podnikateľom cestu na rozvojové trhy

18. 06. 2015

V týchto dňoch sa spúšťa program Rozvojmajstri, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR.

Program má pomôcť slovenským firmám a technickým expertom presadiť sa v projektoch medzivládnych organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií.

Slovensko týmto pilotom reaguje na globálne diskusie o financovaní rozvoja na pôde OSN.  Jednou z priorít je užšie spolupracovať so súkromným sektorom.

Medzinárodné organizácie a finančné inštitúcie, ako napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj, Skupina Svetovej banky a rôzne agentúry OSN si vysoko cenia skúsenosť SR s prechodom na trhovú ekonomiku a súvisiacimi výzvami pre podnikateľov. Prínos je nielen v inšpirujúcom príbehu Slovenska ako “oneskorenca”, z ktorého sa stal po reformách a vstupe do Európskej únie jeden z regionálnych lídrov, ale aj schopnosť komunikovať tieto čerstvé skúsenosti autenticky, čo významne uľahčuje implementáciu projektov.

Program Rozvojmajstri predstavuje inováciu aj v kontexte rozvojovej pomoci SR (SlovakAid). „V rámci strednej Európy je  tento program pionierom myšlienky ‘doing well by doing good‘, teda vytvárania pridanej hodnoty v podobe zisku aj verejného blaha,“ hovorí Kristína Mikulová, vedúca oddelenia rozvojovej spolupráce MF SR.

Za implementáciu programu Rozvojmajstri bude zodpovedná slovenská poradenská spoločnosť Aspiro, ktorá zvíťazila v medzinárodnom tendri UNDP. “Na rozdiel od doterajších iniciatív, ktoré sa do veľkej miery obmedzovali na šírenie povedomia medzi podnikateľmi, bude tím Rozvojmajstrov kvalifikované slovenské firmy a konzultantov cielene koučovať v budovaní partnerstiev, mäkkých zručnostiach, obstarávacích procesoch a implementácii rozvojových projektov všeobecne. Na transparentné zhodnotenie potenciálu slovenských dodávateľov a konzultantov bude slúžiť verejne prístupný test pripravenosti na rozvojovú spoluprácu,“ uviedol Miroslav Kučera, partner Aspiro.

Rozvojmajstri neskončia pri poskytovaní tréningu: podnikateľov budú tiež aktívne presadzovať budovaním sietí kontaktov na oficiálnych predstaviteľov SR v zahraničí a Slovákov pracujúcich v cieľových inštitúciách na technickej alebo manažérskej úrovni.  

Tlačový odbor
Ministerstvo financií