Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií pripravilo novelu výnosu o štandardoch pre IS VS

01. 07. 2015

Ministerstvo financií SR pripravilo novelu výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z., ktorá bola zverejnená v Zbierke zákonov SR, s účinnosťou od 1. júla 2015.

Predmetná novela výnosu vyplynula najmä z požiadaviek projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), týkajúcich sa vzniku Registra fyzických osôb, Registra právnických osôb a Registra adries a principiálne zahŕňa úpravu dátových štandardov. Táto úprava je zároveň zosúladením katalógu dátových prvkov s pripravovaným poskytovaním referenčných údajov z týchto registrov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e­Governmente.

Novela prináša spresnenie podmienok pre výmenu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy, čo umožňuje a zjednodušuje najmä získavanie údajov z vyššie citovaných registrov, ako aj vytváranie a používanie elektronických formulárov.

Okrem uvedeného boli upravené aj viaceré ďalšie podrobnosti najmä technického charakteru. Novela bola pripravená na základe rozsiahlej odbornej diskusie so správcami relevantných registrov, ďalšími zástupcami verejnej správy a odborníkmi zo súkromného sektora.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR