Späť Verzia pre tlač

MF SR obstará technickú podporu prevádzky APV PFS

22. 07. 2015

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie poskytovania technickej podpory a rozvoja aplikačného programového vybavenia Portálu finančnej správy v správe MF SR prevádzkovanom v prostredí finančnej správy.

Toto obstarávanie bude realizované s cieľom zabezpečiť podporné služby pre aplikačné programové vybavenie PFS. Predmetom technickej podpory bude operatívne riešenie problematických prevádzkových stavov, servisný hotline, zabezpečenie monitoringu a realizácia servisných zásahov, odstraňovanie incidentov, zmeny konfigurácie a požiadavky na zmenu. Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 24 mesiacov od účinnosti zmluvy bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR vo výške 6 550 000 eur bez DPH. V záujme ministerstva bude v rámci rokovaní dosiahnuť čo najnižšiu cenu.

PFS ako súčasť e-Governmentu plní funkciu špecializovaného portálu, poskytuje elektronické služby finančnej správy pre daňové subjekty, subjekty SPD, odbornú aj laickú verejnosť. Portál má byť prístupný 365 dní v roku 24 hodín denne počas 7 dní v týždni.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR