Späť Verzia pre tlač

Maximálna prémia pri stavebnom sporení na rok 2016 ostáva vo výške 66,39 eura

11. 08. 2015

Štátna prémia pri stavebnom sporení bude v roku 2016  na úrovni 5 %. Zákonom stanovená maximálna výška prémie sa nemení a ostáva vo výške 66,39 eura. Proces stanovenia percentuálnej výšky štátnej prémie je automatický a odvíja sa od vzorca, ktorý tvorí prílohu zákona SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

Výška percentuálneho podielu štátnej prémie podľa vzorca vychádza z referenčnej sadzby, ktorou je jednoduchý aritmetický priemer priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu pre štátne dlhopisy počítaného a zverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov v Bratislave za rozhodujúce obdobie. Rozhodujúcim obdobím sa rozumie obdobie od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho kalendárneho roka. Po dosadení priemernej výšky referenčnej sadzby za rozhodujúce obdobie do vzorca je percentuálna výška štátnej prémie vypočítaná po zaokrúhlení na úrovni 2 %. Keďže percentuálna výška štátnej prémie z ročného vkladu vypočítaná podľa vzorca je mimo rozpätia ustanoveného zákonom, na základe tohto výpočtu sa štátna prémia na rok 2016 určuje vo výške 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.

Na základe toho  bude na získanie plnej výšky štátnej prémie potrebné vložiť na účet 1327,80 eura. Na štátnu prémiu v stavebnom sporení je na príslušné obdobie v rozpočte vyčlenených 33 mil. eur.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR