Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií vyhlási obstarávanie na prekladateľské a tlmočnícke služby

03. 09. 2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby ministerstva.

Verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže. Dôvodom pre vyhlásenie verejného obstarávania je ukončenie súčasne platných zmluvných vzťahov na dodávanie prekladateľských a tlmočníckych služieb. Účelom je uzatvorenie zmluvného vzťahu – rámcovej dohody na poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb počas obdobia nasledujúcich 48 mesiacov, a to podľa konkrétnych potrieb ministerstva, s ohľadom na plánované predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v priebehu roka 2016.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy bola stanovená vo výške 300 000 eur bez DPH, na základe predpokladaného množstva využívania služieb počas zmluvného obdobia. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a fondov Európskej únie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR