Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií SR vyhlási verejné obstarávanie na zabezpečenie leteckej prepravy

30. 03. 2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty pre potreby ministerstva.

Verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže. Účelom je uzatvorenie zmluvného vzťahu – rámcovej dohody na poskytovanie služieb leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách, počas obdobia nasledujúcich 48 mesiacov, a to podľa konkrétnych potrieb ministerstva, s ohľadom na plánované predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v priebehu roka 2016.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy bola stanovená vo výške 3 800 000,00 EUR na základe predpokladaného množstva využívania služieb počas zmluvného obdobia. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a fondov Európskej únie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR