Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií vyhlási obstarávanie na čistiace a upratovacie služby

04. 04. 2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb pre potreby ministerstva.

Verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže. Dôvodom pre vyhlásenie je povinnosť vyhlásiť nové verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Účelom je uzatvorenie zmluvného vzťahu – rámcovej dohody na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb počas obdobia nasledujúcich 48 mesiacov, a to podľa konkrétnych potrieb ministerstva.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy bola stanovená vo výške 450 000,00 EUR bez DPH, na základe predpokladaného množstva využívania služieb počas zmluvného obdobia. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR