Späť Verzia pre tlač

Oznámenie o účinnosti novely Colného zákona

14. 04. 2016

Dňom 1. mája 2016 sa začnú uplatňovať všetky články nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v tejto súvislosti informuje, že v súlade s čl. X zákona č. 360/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, čl. I až VIII tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.

Tlačový odbor
Ministerstvo Financií SR