Späť Verzia pre tlač

Slovensko získalo vysoký rating od ratingovej agentúry DBRS

25. 04. 2016

V piatok 22. apríla 2016 kanadská ratingová agentúra Dominion Bond Rating Service (DBRS) po prvýkrát pridelila Slovenskej republike rating. Pridelený rating je na úrovni A (high) so stabilným výhľadom, čo je porovnateľné so súčasným ratingom A+, ktorý ma Slovensko pridelený od S&P alebo Fitch.

Vo svojej tlačovej správe agentúra DBRS, podobne ako aj iné ratingové agentúry, pozitívne hodnotí najmä zdravý makroekonomický vývoj, zodpovednú fiškálnu politiku a schopnosť Slovenska priťahovať zahraničné investície. Agentúra tiež kladne vníma stabilitu slovenského bankového sektora a vysoký stupeň integrácie SR s krajinami eurozóny.

Viac informácií o agentúre DBRS nájdete na jej webovej stránke: http://www.dbrs.com/

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR