Späť Verzia pre tlač

Ecofin - Schválenie smernice Rady proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAD)

12. 07. 2016

Na dnešnom zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) členské štáty schválili smernicu Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (smernica ATAD). Touto smernicou sa stanovujú opatrenia proti narúšaniu základov dane a presunu ziskov mimo vnútorného trhu EÚ. Cieľom je vytvorenie férovejšieho a efektívnejšieho zdanenia spoločností v EÚ.

41

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR