Späť Verzia pre tlač

O jedno papierové potvrdenie menej

06. 09. 2016

Občania sa už nemusia pri návšteve úradu práce obávať návštevy iného úradu pokiaľ potrebujú potvrdenie o tom, že nemajú nedoplatky na daňovom úrade. Ministerstvo financií SR spoločne s Finančnou správou už pol roka plynule komunikuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. O výhodách systému Centrálnej správy referenčných údajov sa presvedčilo už viac ako 13 000 ľudí.
 
Od februára tohto roka je už občan, od ktorého úrad práce žiadal potvrdenie o tom, že nemá nedoplatok na dani ušetrený návštevy daňového úradu. Za prvý polrok roku 2016 bolo týchto návštev menej o 13.000 vďaka tomu, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s Finančnou správou využili služby informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov.

Systém Centrálnej správy referenčných údajov centrálne zabezpečuje výmenu údajov medzi organizáciami verejnej správy a týmto spôsobom napĺňa cieľ informatizácie JEDENKRÁT A DOSŤ – kedy občan poskytne štátu svoje údaje len raz a inštitúcie si ich vymenia medzi sebou. Občan tak následne bude nahlasovať iba nové údaje, teda informácie, ktorými verejná správa ešte nedisponuje.

Systém bol spolufinancovaný z operačného programu informatizácie spoločnosti a implementovalo ho Ministerstvo financií SR.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR