Späť Verzia pre tlač

Kubánska misia na Ministerstve financií SR

22. 09. 2016

V dňoch 19. - 20. septembra 2016 sa na Slovensku uskutočnila študijná návšteva zástupcov kubánskeho Ministerstva medzinárodného obchodu a zahraničných investícií a Ministerstva hospodárstva a plánovania. Ministerstvo financií SR pre delegáciu pripravilo odborný program zameraný na problematiku daňovo-odvodového systému, znižovania rizík medzinárodných obchodov a riadenia verejného dlhu a likvidity. S kubánskymi partnermi sa okrem MF SR stretli a odborne diskutovali aj predstavitelia EXIMBANKY SR a Agentúry na riadenie dlhu a likvidity.

Študijná cesta sa uskutočnila v rámci projektu Európskej únie a Kuby zameraného na posilnenie kapacít a expertízy kubánskej verejnej správy. Cieľom projektu, ktorého súčasťou sa pri tejto príležitosti stalo aj Slovensko, je pomôcť Kube pri nastavovaní sociálnych a ekonomických politík v rámci prebiehajúcich reforiem.

Slovensko už od roku 2015 spolupracuje s Kubou na báze bilaterálnej spolupráce. Spolupráca je realizovaná na základe Memoranda o porozumení podpísaného v máji 2014 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií a cien Kubánskej republiky. Memorandum deklaruje záujem o spoluprácu, riešenie vzájomných záväzkov, výmenu informácií, expertízy a skúseností v oblasti daňovej a fiškálnej politiky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR