Späť Verzia pre tlač

Informácia o začatí konzultácií k materiálu „Zavedenie možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku"

04. 10. 2016

V súvislosti s jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov pri príprave návrhov materiálov predkladaných v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky  Ministerstvo financií SR uverejňuje informáciu o termíne konania konzultácií k materiálu „Zavedenie možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku (Analýza)“ (ďalej len „analýza“). Tvorba analýzy vyplývala z úlohy  B.2 uznesenia vlády SR č. 380 z 8. júla 2015 k návrhu aktualizácie Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016.

Cieľom analýzy  je posúdenie súčasného stavu a navrhované možnosti úpravy jednotlivých právnych predpisov. Predmetom analýzy je poukázať, ktoré sankcie sú v súčasnosti voči problémovým subjektom uplatňované tak podľa zákona o účtovníctve, ako aj podľa daňového poriadku a ich efektivita. Zároveň analýza obsahuje aj návrhy existujúcej možnosti odňatia živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 živnostenského zákona.

Vyhodnotenie plnenia opatrení Akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ako aj kvantifikácia jeho prínosov zásadným spôsobom nezvyšujú administratívnu záťaž podnikateľskej verejnosti, ale zvyšujú efektivitu identifikácie, výberu a vymáhania daní a sú ďalším prostriedkom na udržanie nastúpeného trendu stabilného, transparentného a spravodlivého ekonomického prostredia.

Termín konania konzultácií je 6. októbra 2016 o 9,00 hod. v budove Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR