Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií vyhlási verejné obstarávanie na poskytovanie stravovacích služieb

26. 10. 2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov Ministerstva financií SR vo vlastnom zariadení.

Verejné obstarávanie bude realizované ako nadlimitná zákazka postupom verejnej súťaže. Dôvodom pre jeho vyhlásenie je uplynutie platnosti súčasnej zmluvy. Účelom je uzatvorenie zmluvného vzťahu – rámcovej dohody na zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete počas obdobia nasledujúcich 48 mesiacov.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy bola stanovená vo výške 1 375 000,00 EUR bez DPH, na základe predpokladaného množstva využívania služieb počas zmluvného obdobia. Finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR