Späť Verzia pre tlač

Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky a EBOR

aktualizované dňa: 16. 05. 2013

Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky a EBOR

Uznesením vlády č. 358 z 13. mája 2009 vláda SR súhlasila s uzavretím “Dohody medzi vládou Slovenskej republiky zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce Slovenskej republiky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj” – prvej bilaterálnej dohody s EBOR. Dohoda nadobudla platnosť 3. júla 2009. Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva financií SR poskytla do fondu celkový príspevok vo výške 4,725 mil. eur.

Fond je určený na financovanie poradenských služieb a technickej spolupráce, ktorá je potrebná pri implementácii projektov EBOR v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Kazachstane, Kirgizsku, Macedónsku, Moldavsku, Mongolsku, Čiernej Hore, Srbsku, Tadžikistane, Turecku, Turkménsku, Ukrajine a Uzbekistane (tzv. prijímateľské krajiny EBOR) a v Egypte, Jordánsku, Maroku a Tunisku (tzv. potenciálne prijímajúce krajiny EBOR).

Ide o viazaný fond, ktorý je určený výhradne na podporu aktivít slovenských subjektov s cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám východnej Európy a strednej Ázie (prijímateľské krajiny EBOR) a krajinám južného a východného Stredozemia (potenciálne prijímajúce krajiny EBOR) pri ich prechode na trhové hospodárstvo s dôrazom na podporu súkromného sektora. Prioritou je zabezpečiť, aby sa naplno rozvinula spolupráca medzi EBOR a slovenskými subjektmi v rozvojových krajinách, aby sa mohli slovenské subjekty zapojiť do rozvojovej spolurpáce a realizovať projekty EBOR a aby mali možnosť uplatniť svoje skúsenosti a know-how.

Bližišie informácie sú zverejnené na stránke: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4499