Ústredná evidencia žiadostí predbežné prerokovanie uplatneného nároku na náhradu škody podľa zákona č.514-2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnosti moci a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov