Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2011

aktualizované dňa: 01. 03. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
01.02.11 02.02.11 03.02.11 04.02.11 07.02.11
Príjmy spolu 13 147 834 877 603 889 211 900 371 908 262 931 435
v tom:
1. daňové 8 786 829 790 132 801 204 811 727 818 568 840 968
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -9 571 -6 899 -4 175 1 316 8 731
daň z príjmov PO 1 669 475 108 947 109 913 110 413 109 410 110 162

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 27 774 27 899 28 123 28 260 28 329
DPH 4 652 259 490 283 497 559 502 410 504 649 518 740
spotrebné dane 2 083 274 169 074 169 092 171 312 171 282 171 344
2. nedaňové 703 083 47 649 48 083 48 675 49 465 50 149
3. granty a transfery 3 657 922 39 822 39 924 39 969 40 229 40 318
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 38 386 38 386 38 386 38 621 38 621
Výdavky spolu 16 957 773 1 225 461 1 339 387 1 371 026 1 412 718 1 430 768
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 1 205 159 1 315 606 1 347 170 1 388 731 1 405 152
kapitálové výdavky 2 891 587 20 302 23 781 23 856 23 987 25 616
Schodok/Prebytok -3 809 939 -347 858 -450 176 -470 655 -504 456 -499 333
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
08.02.11 09.02.11 10.02.11 11.02.11 14.02.11
Príjmy spolu 13 147 834 956 116 982 230 1005 706 1 294 359 1 325 170
v tom:
1. daňové 8 786 829 864 580 887 682 909 623 911 206 934 446
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 18 460 35 618 50 467 64 921 80 191
daň z príjmov PO 1 669 475 113 571 114 171 116 844 117 213 117 800

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 28 448 29 241 30 121 30 282 30 547
DPH 4 652 259 529 041 533 795 537 364 523 848 530 884
spotrebné dane 2 083 274 171 384 171 173 171 148 171 173 171 265
2. nedaňové 703 083 51 139 54 145 55 667 56 331 57 884
3. granty a transfery 3 657 922 40 397 40 403 40 416 326 822 332 840
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 38 621 38 621 38 621 285 836 330 994
Výdavky spolu 16 957 773 1 476 175 1 543 661 1 647 462 1 743 034 1 830 020
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 1 437 033 1 501 835 1 594 284 1 686 915 1 772 741
kapitálové výdavky 2 891 587 39 142 41 826 53 178 56 119 57 279
Schodok/Prebytok -3 809 939 -520 059 -561 431 -641 756 -448 675 -504 850
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
15.02.11 16.02.11 17.02.11 18.02.11 21.02.11
Príjmy spolu 13 147 834 1 360 277 1 399 147 1 461 579 1 354 701 1 321 585
v tom:
1. daňové 8 786 829 957 567 966 610 1 025 661 853 910 819 302
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 88 952 95 636 98 410 -56 744 -55 011
daň z príjmov PO 1 669 475 118 215 118 912 118 702 119 445 121 915

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 33 315 35 562 35 732 35 743 35 783
DPH 4 652 259 542 083 537 871 594 210 576 851 537 845
spotrebné dane 2 083 274 171 320 171 320 171 295 171 319 171 459
2. nedaňové 703 083 64 577 65 577 68 930 70 055 71 504
3. granty a transfery 3 657 922 338 133 366 960 366 988 430 736 430 779
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 336 236 365 050 365 050 428 626 428 626
Výdavky spolu 16 957 773 1 894 285 1 946 395 1 961 248 1 982 230 1 994 822
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 1 827 900 1 869 928 1 880 737 1 890 747 1 896 241
kapitálové výdavky 2 891 587 66 385 76 467 80 511 91 483 98 581
Schodok/Prebytok -3 809 939 -534 008 -547 248 -499 669 -627 529 -673 237
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
22.02.11 23.02.11 24.02.11 25.02.11 28.02.11
Príjmy spolu 13 147 834 1 341 080 1 304 617 1 063 863 1 273 914 1 758 152
v tom:
1. daňové 8 786 829 835 946 795 696 554 049 759 660 1 242 145
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -53 391 -50 960 -47 598 -45 272 -41 304
daň z príjmov PO 1 669 475 123 842 127 666 132 197 145 640 192 774

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 35 823 35 827 35 871 36 158 36 252
DPH 4 652 259 550 444 503 441 244 693 397 922 707 836
spotrebné dane 2 083 274 171 894 172 364 181 322 217 622 338 961
2. nedaňové 703 083 72 243 76 014 76 808 78 137 79 852
3. granty a transfery 3 657 922 432 891 432 907 433 006 436 117 436 155
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 430 684 430 684 430 684 433 788 433 788
Výdavky spolu 16 957 773 2 006 190 2 023 145 2 074 364 2 089 338 2 102 233
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 1 904 175 1 915 776 1 965 361 1 976 553 1 982 703
kapitálové výdavky 2 891 587 102 015 107 369 109 003 112 785 119 530
Schodok/Prebytok -3 809 939 -665 110 -718 528 -1 010 501 -815 424 -344 081
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Štátne výkazníctvo
  4. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu
  5. 2011
  6. Február 2011

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.