Usmernenia vydané v roku 2014

Peter Kažimír Minister financií Slovenskej republiky Slovensko bude mať vyrovnaný rozpočet v roku 2019.

Ladislav Kamenický
Minister financií SR

IFP UHP

Príjmy
4 508 102 €

Výdavky
6 618 279 €

Saldo
-2 110 178 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP