Daňová prognóza: Vyššie mzdy hrajú prvé husle

Aktualizované dňa: 12.02.2019 15:22

Inštitút finančnej politiky na Ministerstve financií SR (IFP) zverejnil aktuálnu daňovú prognózu, ktorá predpokladá v rokoch 2019 až 2022 mierne vyššie príjmy z daní a odvodov. Na príjmy má pozitívny vplyv najmä silnejší rast miezd. Nová legislatíva výnos znižuje. Odhad za minulý rok sa na základe hotovostného plnenia znižuje o 66 mil. eur.

Zlepšenie makroekonomického prostredia, najmä dynamický rast miezd, zvyšuje daňové príjmy v najbližších rokoch. V tomto roku by mali byť daňové príjmy vyššie o 96 mil. eur, v roku 2020 o 84 mil. eur a o 22 mil. eur v roku 2021. Menší pozitívny vplyv v roku 2021 je v dôsledku slabšieho rastu HDP. Silnejší trh práce sa pretaví aj do spotreby domácností, ktorá je základňou pre DPH. Pri úspešnosti výberu DPH pretrváva pozitívne riziko pre pripravované online napojenie pokladníc na portál finančnej správy eKasa.

Celková legislatíva má zhruba neutrálny vplyv. Prognóza zohľadňuje uvoľnenie podmienok pre uplatnenie oslobodenia 13. platu, ktoré schválil parlament v januári. Odhadovaný dodatočný výpadok predstavuje 29 až 50 mil. eur. Naopak, mierne sa zvyšuje odhadovaný výnos z osobitného odvodu obchodných reťazcov.

Celkový výnos korporátnej dane bol oproti predošlej prognóze aktualizovaný smerom nadol. Napriek vyššiemu rastu ekonomiky zostáva odhad ziskovosti za rok 2018 na úrovni 2,9 %. Na základe revízie makroekonomickej prognózy znižujeme v budúcich rokoch akruálny výnos na DPPO. Negatívny vplyv na korporátnu daň má aj vyšší výnos na osobitnom odvode obchodných reťazcov.

Lepší vývoj na trhu práce aj naďalej prispieva k vyšším príjmom na daniach z príjmov fyzických osôb a odvodoch. Po silnejšej prvej polovici roka 2018 rástli v treťom kvartáli sociálne aj zdravotné odvody približne v súlade s rastom mzdovej bázy.

Oproti predošlej prognóze bol upravený celkový odhad výnosu spotrebných daní, najmä pri minerálnom oleji. Výnos spotrebnej dane z tabakových výrobkov sa vyvíja približne v súlade s prognózou, do budúcna sa však vynára negatívne riziko z titulu nižšieho efektívneho zdaňovania bezdymových tabakových výrobkov. Ostatné spotrebné dane sa vyvíjajú v súlade s predošlým odhadom a vývojom ekonomiky.

Viac info nájdete tu:
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/3-vyssie-mzdy-hraju-prve-husle-februar-2019.html

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR