MF SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zriadenie Dynamického nákupného systému na zabezpečenie predmetu zákazky "Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo"

Aktualizované dňa: 06.03.2019 11:58

Realizáciou predmetnej zákazky bude zabezpečenie výpočtovej techniky pre zamestnancov.

Ministerstvo v rámci jednotlivých výziev bude zabezpečovať nákup notebookov s príslušenstvom, tabletov, tlačiarní a ďalšej nevyhnutnej techniky pre zamestnancov, potrebnej pre zabezpečenie ich pracovnej agendy, nakoľko existujúca technika je morálne a technologicky zastaraná.

Predpokladaná hodnota zákazky je 623 565,75 eur bez DPH na obdobie od zriadenia DNS do 30.6.2020.

Vyhodnotenie ponúk v rámci jednotlivých výziev bude realizované elektronickou aukciou.