MF SR vybralo banku pre Odvodový úver

Aktualizované dňa: 21.11.2013 06:00

Odvodové úvery bude poskytovať Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). Ministerstvo financií SR túto banku vybralo na základe transparentnej verejnej obchodnej súťaže.
 
Ministerstvo financií SR v rámci súťaže oslovilo všetkých 30 bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. Zároveň bola verejná obchodná súťaž zverejnená aj na webovej stránke ministerstva. Záujem o bližšie informácie k Odvodovému úveru prejavili tri banky. Ponuku ministerstvu predložila jedna banka.
 
Hlavným cieľom programu Odvodový úver je zabrániť prepúšťaniu, ktoré by viedlo k nárastu sociálnych výdavkov, napr. na podpory v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi. V prípade pracovných miest, ktoré sa takto podarí udržať, budú prínosom aj daňové príjmy.
 
Opatrenie bude zacielené na zdravé slovenské firmy, ktoré sa však dostali do problémov pre pokles dopytu po ich produktoch alebo službách. O Odvodový úver teda budú môcť požiadať len slovenské firmy, ktoré spadajú pod európsku definíciu MSP.
 
Slovenské firmy tak budú môcť získať bezkonkurenčný úver na tri roky. Firma nebude musieť počas prvého roka splácať istinu ani úrok. Začne ich splácať až v období nasledujúcich dvoch rokov. Ak sa tejto firme podarí dodržať vopred stanovené podmienky, teda že udrží zamestnanosť a nevytvorí nové a splatí staré podlžnosti na sociálnom a zdravotnom poistení aspoň v rozsahu poskytnutého úveru, bude mať nárok na štátnu bonifikáciu úroku.
 
Presné podmienky poskytovania Odvodového úveru budú predmetom podrobnej zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a SZRB, ktorá bude tieto úvery poskytovať. K podpisu zmluvy by mohlo dôjsť v najbližšej dobe. SZRB následne vyhlási časovo obmedzený program a podnikatelia budú mať možnosť požiadať o úver v pobočkách vybranej banky. Je snahou, aby sa žiadosti mohli podávať ešte v tomto roku.
 
Úvery bude poskytovať banka z vlastných zdrojov. Štátny rozpočet bude pokrývať len bonifikáciu úroku pri splnení stanovených podmienok a záruky za úvery. Prvé náklady z hľadiska štátneho rozpočtu vzniknú najskôr rok po prvom poskytnutom úvere. Ak by sa v rámci tohto programu poskytli Odvodové úvery vo výške 20 mil. eur, počas troch rokov existencie programu by výdavky štátu predstavovali zhruba 6 mil. eur.