NR SR schválila prelomový zákon o eGovernmente

Aktualizované dňa: 04.09.2013 06:00

Národná rada SR schválila návrh zákona o eGovernmente, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR. Ide o prelomový zákon z hľadiska komunikácie občanov a firiem so štátom. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre elektronickú komunikáciu so štátnymi inštitúciami, čo umožní poskytovanie elektronických služieb štátu jednotným spôsobom. Implementáciou tohto zákona sa SR dostane medzi najvyspelejšie krajiny.

Nosná forma komunikácie so štátom, vrátane komunikácie medzi úradmi navzájom, bude plne elektronická. „Očakávame podstatné zvýšenie celkovej efektívnosti, pružnosti a bezpečnosti elektronickej komunikácie,“ povedal počas schôdze NR SR minister financií Peter Kažimír.

Uplatní sa tiež zásada, že štát nebude požadovať od občanov a podnikateľov predkladanie tých údajov, ktoré už má k dispozícii. Výsledkom bude výrazné zníženie byrokracie pri komunikácii medzi občanmi a podnikateľmi na jednej strane a štátnom na strane druhej. Štát bude v rámci komunikácie navonok chápaný ako jeden subjekt a preto musí primárne využívať všetky informácie, ktoré zaevidoval v predošlom období.

Návrh zákona ustanovuje trojročné prechodné obdobie na jeho implementáciu. Toto obdobie je stanovené z dôvodu realizácie všetkých projektových opatrení, spojených so zavedením zákona do praxe.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií Slovenskej republiky