Odvodový úver pomôže malým a stredným firmám

Aktualizované dňa: 16.09.2013 06:00

Štát pomôže slovenským malým a stredným podnikom prekonať obdobie prechodného poklesu zákaziek tak, aby nemuseli prepúšťať svojich zamestnancov. MF SR pripravilo program Odvodový úver, ktorý prináša slovenským firmám možnosť pokryť svoje odvodové náklady alebo zbaviť sa ťažoby starých dlhov voči štátu.

Opatrenie bude efektívne zacielené na zdravé slovenské firmy, ktoré sa však dostali do problémov pre  pokles dopytu po ich produktoch alebo službách. Dosiahne sa tým udržanie zhruba 10-tisíc pracovných miest.

Slovenské firmy tak budú mocť získať bezkonkurenčný úver na tri roky. Firma nebude musieť počas prvého roka splácať istinu ani úrok. Začne ich splácať až v období nasledujúcich dvoch rokov. Ak sa tejto firme podarí dodržať vopred stanovené podmienky, teda že udrží zamestnanosť a nevytvorí nové a splatí staré podlžnosti na sociálnom a zdravotnom poistení v rozsahu poskytnutého úveru, bude mať nárok na štátnu bonifikáciu úroku. To znamená, že štát preplatí tomuto klientovi časť úroku, aby reálne zaplatil iba štandardnú trhovú úrokovú sadzbu.

Úvery bude poskytovať banka z vlastných zdrojov. Štátny rozpočet bude pokrývať len bonifikáciu úroku pri splnení stanovených podmienok a záruky za úvery. Prvé náklady z hľadiska štátneho rozpočtu vzniknú najskôr rok po prvom poskytnutom úvere, teda v roku 2015. Ak by sa v rámci tohto programu poskytli Odvodové úvery vo výške 20 mil. eur, počas troch rokov existencie programu by výdavky štátu predstavovali zhruba 6 mil. eur.

Možno reálne očakávať, že toto opatrenie bude mať aj pozitívny vplyv na verejné financie, nakoľko program bude atraktívny pre firmy, ktoré nezaplatili štátu odvody a prostredníctvom neho budú môcť vyrovnať svoje podlžnosti.

Cieľom programu je predovšetkým zabrániť prepúšťaniu, ktoré by viedlo k nárastu sociálnych výdavkov, napr. na podpory v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi. V prípade pracovných miest, ktoré sa takto podarí udržať, budú prínosom aj daňové príjmy.

Odvodové úvery bude poskytovať banka vybraná na základe verejného a transparentného výberového konania. Banka, ktorá bude realizovať program na základe zmluvy s MF SR, vyhlási časovo obmedzený program, v rámci ktorého bude malým a stredným podnikom poskytovať úvery vo výške ročných odvodov za presne určený počet zamestnancov, ktorý stanoví firma, pričom maximálne percento zamestnancov určí banka.