Príležitosť zefektívniť verejnú správu

Aktualizované dňa: 18.12.2018 17:17

Počet verejných zamestnancov a výdavky na nich sú na Slovensku mierne nižšie, ako je priemer EÚ. Priebežná správa revízie výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe, ktorú pripravil Útvar hodnoty za peniaze, identifikovala priestor na zefektívnenie za 190 až 455 miliónov eur. Priniesli ich prvé audity, návrh na reformu samospráv, či zohľadnenie klesajúceho počtu žiakov v školstve. Opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti štátu voči súkromnému sektoru navrhne záverečná správa plánovaná na jar 2019. 

Slovenský verejný sektor zamestnáva mierne menej zamestnancov ako krajiny EÚ, a aj mzdy sú u nás o niečo nižšie. Vyplýva to z priebežnej správy revízie výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe. V porovnaní so zahraničím najviac zaostávajú platy učiteľov a sociálnych pracovníkov, relatívne vyššie platy majú prokurátori, policajti a sudcovia. Od priemeru EÚ sa výraznejšie líši štruktúra verejných zamestnancov. V prepočte na obyvateľa máme menej zdravotných sestier a sociálnych pracovníkov, no viac policajtov a vysokoškolských učiteľov.

Zamestnanci vo verejnom sektore si v nasledujúcich dvoch rokoch prilepšia, keď im základné tarify porastú ročne o 10%. V odmeňovaní tak znížime zaostávanie za európskym priemerom o polovicu. Prípadné ďalšie zvyšovanie miezd by malo byť podľa revízie cielené na zaostávajúce profesie a podmienené reformnými opatreniami.

Revízia identifikuje oblasti, ktoré by mohli fungovať aj s menším počtom zamestnancov. Príkladom je školstvo, kde máme v porovnaní so zvyškom EÚ priveľa vysokoškolských učiteľov a učiteľov na druhom stupni základných škôl v prepočte na žiaka. Ušetrených 93 miliónov eur by mohlo byť použitých na rozvoj infraštruktúry či zvýšenie platov. Racionalizácia siete regionálnych škôl by zase mohla uvoľniť 14 miliónov eur napríklad na odmeny pre učiteľov. Podobne by sústredenie niektorých činností samospráv do väčších celkov mohlo viesť k úspore od 51 až po 316 miliónov eur.

„Auditmi by mali postupne prejsť všetky inštitúcie štátnej správy, vrátane niektorých štátnych podnikov,“ hovorí minister financií Peter Kažimír. Takýto audit už prebehol na podporných a prierezových činnostiach ministerstiev. Optimalizáciou činností ako sú účtovníctvo, verejné obstarávanie či ľudské zdroje by mohli podľa odhadu revízie ušetriť ministerstvá až 12 miliónov eur ročne.

„Okrem realokácie zdrojov v rámci školstva je priestor pre optimalizáciu aj na ministerstvách a v štátnych podnikoch,“ hovorí riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš a dodáva, že „uvoľnené prostriedky by mohli byť presunuté tam, kde sú viac potrebné“.

Revízia tiež konštatuje, že verejný sektor je finančne neatraktívny počas väčšiny produktívneho veku zamestnanca. Verejná správa pritom rýchlo starne a o dekádu bude až tretina jej zamestnancov na dôchodku. Dôležité je, aby dokázala prilákať viac mladých ľudí, k čomu by mohla dopomôcť zmena spôsobu odmeňovania.

Jednou z výziev do záverečnej správy revízie, ktorá bude zverejnená na jar 2019, je návrh na vysporiadanie sa s odmeňovaním drahých profesií, ako je IT a regionálnymi rozdielmi, ktoré môžu spôsobovať až polovičný rozdiel v relatívnom príjme verejných zamestnancov.

Viac na: www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-verejnej-sprave/

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR