Štátny tajomník MF SR 1

Radko KurucIng. Radko Kuruc, PhD.

Vzdelanie

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Odbor Medzinárodné podnikanie

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Doktorandské štúdium, Svetová ekonomika

Profesijný životopis

2001 – 2005
2001 – 2006
2007 – 2010
2010 – 2012
2012 – 2014
2013
2014
2014

Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, asistent, odborný asistent
Ecopress, a.s., redaktor, editor, hlavný analytik ekonomiky
Národná banka Slovenska, senior expert, poradca guvernéra
Inštitút hospodárskej politiky, manažér sekcie finančných trhov
Ministerstvo financií SR, poradca ministra, riaditeľ odboru
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. podpredseda Dozornej rady
Slovenská konsolidačná, a.s. predseda Dozornej rady
SZRB Asset Management, a.s. predseda Dozornej rady