Oznámenie o odopretí výhod spoločnosti Adams & Co. Inc. Slovenskou republikou

23. 10. 2014

Oznámenie o odopretí výhod spoločnosti Adams & Co. Inc. Slovenskou republikou

Slovenská republika k 22. októbru 2014 vykonala svoje právo podľa Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej podpore a ochrane investícií podpísanej dňa 22. 10. 1991 odoprieť výhody vyplývajúce z Dohody spoločnosti Adams & Co. Inc., založenej v Spojených štátoch amerických.

Čítajte viac