Schodok štátneho rozpočtu sa v novembri medziročne znížil o viac ako 1,1 miliardy eur

01. 12. 2015

Schodok štátneho rozpočtu sa v novembri medziročne znížil o viac ako 1,1 miliardy eur

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu novembra 2015 medziročne vyššie o 2,9 mld. eur, čo predstavuje nárast až o 27,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o 1,81 mld. eur, čo je len 13,8 %. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu novembra schodok vo výške 1,18 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku až o 1,12 mld. eur, resp. 48,7 %.

Čítajte viac