V júni 2015 došlo k zníženiu schodku štátneho rozpočtu o viac ako 626,6 mil. eur

01. 07. 2015

V júni 2015 došlo k zníženiu schodku štátneho rozpočtu o viac ako 626,6  mil. eur
Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna 2015 medziročne vyššie o 1,04 mld. eur, čo predstavuje nárast až o 19,5 % . Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o takmer 419 mil. eur čo je 5,7 %. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júna schodok vo výške 1,3 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku o 626,6 mil. eur, resp. 31,8 %.

Čítajte viac

Ing. Peter Kažimír - minister financií

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
viac informácií...