Späť Verzia pre tlač

Finanční sprostredkovatelia by mali fungovať po novom

16. 03. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovka_new1.jpg

Ministerstvo financií SR pripravuje v súlade s programovým vyhlásením vlády novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Cieľom je posilnenie profesionalizácie finančných agentov a ich dlhodobejšie pôsobenie na finančnom trhu. Navrhované zmeny by mali zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov finančných sprostredkovateľov a zároveň ochrániť spotrebiteľov na finančnom trhu. Ministerstvo financií chce dosiahnuť, aby na trhu finančného sprostredkovania pôsobili iba kvalitní odborníci, ktorí budú v prvom rade sledovať záujmy klientov a poskytovať im odborné služby.

Finančné sprostredkovanie je oblasť podnikania, ktorá je bežná vo všetkých krajinách Európskej únie. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti viac ako 30-tisíc finančných agentov. Novela zákona reaguje na problémy z praxe, najmä v súvislosti s požiadavkami na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov. Zároveň dochádza k zosúladeniu našej legislatívy s európskou smernicou o distribúcii poistenia. Na základe poznatkov z praxe vzišli požiadavky na vyššiu reguláciu osobitného finančného vzdelávania finančných agentov a poradcov, pokiaľ ide o jeho obsah a taktiež reguláciu tých, ktorí takéto vzdelávanie poskytujú. Dôležité je aj zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb vrátane provízií finančných agentov.
Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zavedenie limitov na odmeny finančných sprostredkovateľov a zmeny v ich vyplácaní. Toto opatrenie sa dotkne tak jednotlivcov, ktorí klientom sprostredkovávajú produkty poisťovní alebo bánk, ale aj subjektov, ktorí v rámci svojho podnikania ponúkajú alebo poskytujú úvery alebo pôžičky.

Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť väčšiu stabilitu a sleduje obmedzenie neodôvodnených presunov klientov z jednej banky do druhej, kde hlavným motívom je získanie provízie, pričom záujmy spotrebiteľa sú často druhoradé. Zároveň dôjde k zmene pri vyplácaní provízií v čase. Rozloženie provízie v určitej časovej lehote výrazne zredukuje počty tzv. „jednorazových“ finančných agentov, ktorí  uzavrú len niekoľko zmlúv vo svojom najbližšom okolí a svoju činnosť následne skončia.

Nová regulácia by sa mala taktiež prejaviť v kvalitnejšej dlhodobej starostlivosti o klienta a v znížení miery prepoisťovania klientov po krátkom čase od uzavretia životnej poistky. Rozloženie v čase taktiež stabilizuje príjmy finančných agentov v dlhších časových lehotách a výrazne znižuje problém s regresom provízií z dôvodu storna poistných zmlúv.
Zmeny si vyžaduje aj oblasť zodpovednosti za škodu a spresnenie pravidiel pri konflikte záujmov. Novela prináša aj nové pravidlá výpočtu odkupnej hodnoty a reguláciu daňových nákladov pri finančnom sprostredkovaní.
Materiál bude ešte predmetom odborných diskusií so zástupcami všetkých dotknutých sektorov finančného trhu. Účinnosť novely sa predpokladá od roku 2018 s prechodnými obdobiami pre niektoré ustanovenia.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR