Späť Verzia pre tlač

Bilaterálne investičné dohody

aktualizované dňa: 27. 05. 2010

Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií, nazývané aj bilaterálne investičné dohody sú významné medzinárodné zmluvné dokumenty a predstavujú štandardné dohody, ktoré sa uzatvárajú medzi suverénnymi subjektami medzinárodného práva verejného s cieľom vytvárať priaznivé ekonomické podmienky pre rozvoj vzájomnej spolupráce.

Rozvoj medzinárodných ekonomických aktivít a prílev zahraničného kapitálu do našej ekonomiky liberalizáciou ekonomických podmienok umožňuje, aby sa do vnútornej ekonomiky zapájali zahraničné subjekty, čím sa na jednej strane umožňuje oživenie ekonomiky zvyšovaním podielu zahraničného kapitálu, a na strane druhej sa podčiarkuje potreba vytvorenia spravodlivého právneho rámca na zmluvnom základe pre ochranu investorov a ich investícií.

Prílev zahraničných investícií ovplyvňuje najmä oblasti ako hospodársky rast, príjmy do štátneho rozpočtu, prínos know-how alebo zamestnanosť. Praktickým výsledkom uzatvorenia takejto zmluvy by malo byť vytvorenie prostredia, ktoré podporí zakladanie spoločných podnikov, priame zahraničné a portfóliové investície. Mimoriadny význam zmluvy spočíva i v garancii voľného prevodu kapitálu, zisku, úrokov, dividend, platieb, náhrad pri vyvlastnení investícií alebo pri spôsobených stratách.

Zmluvy sú medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy (čl. 7 ods. 4 Ústavy SR), ktoré majú vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluvy priamo zakladajú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR majú prednosť pred zákonmi. Zmluvy podliehajú ratifikácii a budú vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (t. j. v Zbierke zákonov SR).

 

Zmluvy o podpore a vzájomnej ochrane investícií

uzavreté medzi ČSFR a príslušnými štátmi[1]

 

Krajina dátum podpisu

miesto

podpisu

platná

od

uverejnená v Z.z. pod číslom

 

Hosp. únia belg.-luxemb.* 24.4.1989 Brusel 13.2.1992 574/92

Spojené kráľovstvo Veľkej

Británie a Severného Írska *

10.7.1990 Praha 26.10.1992 646/92
Francúzska republika * 13.9.1990 Praha 27.9.1991 453/91
Spolková republika Nemecko * 2.10.1990 Praha 2.8.1992 573/92
Švajčiarska konfederácia 5.10.1990 Bern 7.8.1991 459/91
Rakúska republika * 15.10.1990 Viedeň 1.10.1991 454/91
Fínska republika * 6.11.1990 Praha 23.10.1991 478/91
Švédske kráľovstvo * 13.11.1990 Praha 23.9.1991 479/91
Kanada 15.11.1990 Praha 9.3.1992 333/92
Španielske kráľovstvo * 12.12.1990 Madrid 28.11.1991 647/92
Dánske kráľovstvo * 6.3.1991 Praha 19.9.1992 575/92
Holandské kráľovstvo * 29.4.1991 Praha 1.10.1992 569/92
Kráľovstvo Nórska 21.5.1991 Oslo 6.8.1992 530/92
Grécka republika * 3.6.1991 Praha 31.12.1992 363/00
USA 22.10.1991 Washington 19.12.1992 193/95

Dodatkový protokol medzi SR a USA k Dohode medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z 22.októbra 1991

- NR SR vyslovila súhlas dňa 16.12.2003 uznesením č. 694

22.9.2003 Brusel 13.7.2004 552/2004
Čínska ľudová republika 4.12.1991 Peking 1.12.1992 37/00

Dodatkový protokol medzi vládou SR a vládou ČĽR k dohode medzi ČSFR a ČĽR o podpore a vzájomnej ochrane investícií

- NR SR vyslovila súhlas dňa 2.2.2006 uznesením NR SR  č. 2103

7. 12. 2005 Bratislava 25.5.2007 259/2007

 [1] Pri uzavretých dohodách s ČSFR prebehla sukcesia na Slovenskú republiku.

 

Zmluvy o podpore a vzájomnej ochrane investícií

uzavreté medzi SR a príslušnými štátmi [1]

 

Krajina dátum podpisu miesto podpisu

platná

od

uverejnená v Z.z. pod číslom

 

Maďarská republika *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 18.2.1993 uznesením NR SR č. 179

15.1.1993 Bratislava 19.7.1996 70/99

Ruská federácia

- NR SR vyslovila súhlas dňa 7.9.1995 uznesením NR SR č. 177

30.11.1993 Bratislava 2.8.1996 48/97

Republika Slovinsko *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 8.11.1995 uznesením NR SR č. 215

28.7.1993 Bratislava 28.3.1996 89/99

Republika Tadžikistan

- NR SR vyslovila súhlas dňa 8.11.1995 uznesením NR SR č. 218

14.2.1994 Bratislava 12.3.1996 26/97

Rumunská republika *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 7.9.1995 uznesením NR SR č. 178

3.3.1994 Bratislava 7.3.1996 244/99

Dodatkový protokol medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií

- NR SR vyslovila súhlas dňa 2.2.2006  uznesením NR SR  č. 2102

8.11.2005 Bratislava 31.10.2006 26/2007

Ukrajina

- NR SR vyslovila súhlas dňa 8.11.1995 uznesením NR SR č. 217

22.6.1994 Bratislava 13.4.1996 28/97

Nová zmluva medzi SR a Ukrajinou

- NR SR vyslovila súhlas dňa 31.1.2008

uznesením NR SR č.  709

26.2.2007 Kyjev 20.8.2009 271/09

Indonézska republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 17.12.1998 uznesením NR SR č. 117

12.7.1994 Jakarta 1.3.1995 56/95

Bulharská republika *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 17.12.1998 uznesením NR SR č. 118

21.7.1994 Bratislava 9.3.1995 144/95

Dodatkový protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

- NR SR vyslovila súhlas dňa 2.2.2006 uznesením NR SR č. 2104

24.11.2005 Sofia 18.10.2006 101/2007

Poľská republika *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 8.11.1995  uznesením NR SR č. 216

18.8.1994 Varšava 14.3.1996 27/97

Republika Turkmenistan

- NR SR vyslovila súhlas dňa 3.7.1998 uznesením NR SR č. 1160

17.11.1994 Bratislava 10.3.1999 235/99

Republika Uzbekistan

- NR SR vyslovila súhlas dňa 3.7.1998 uznesením NR SR č. 1159

16.5.1995 Taškent 4.2.1999 101/99

Portugalsko *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 11.2.99 uznesením NR SR č. 159

10.7.1995 Lisabon 15.5.1999 234/99

Srbsko a Čierna Hora

- NR SR vyslovila súhlas dňa 2.7.1996 uznesením NR SR č. 384

30.1.1996 Belehrad 16.7.1998 68/99

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií

- NR SR vyslovila súhlas dňa 3.2.2005 uznesením NR SR č. 1477

9.11.2004 Bratislava 13.10.2005 393/2005

Chorvátska republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 2.7.96 uznesením NR SR č. 382

12.2.1996 Zahreb 5.2.1997 69/99

Dodatkový protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1521

1.7.2008 Bratislava 18.11.2009 453/09

Kubánska republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 3.10.97 uznesením NR SR č. 741

22.3.1997 Havana 5.12.1997 288/98

Egyptská arabská republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 3.10.97 uznesením NR SR č. 740

30.4.1997 Káhira 1.1.2000 159/00

Lotyšská republika *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 3.7.98 uznesením NR SR č. 1158

9.4.1998 Riga 30.10.1998 26/99

Talianska republika *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 11.2.99 uznesením NR SR  č. 158

30.7.1998 Bratislava 22.11.2000 110/01

KĽDR

- NR SR vyslovila súhlas dňa 11.2.99 uznesením NR SR č. 157

27.10.1998 Bratislava 17.4.1999 180/99

Dodatkový protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1523

27.1.2009 Bratislava 6.12.2009 502/09

Malta *

- NR SR vyslovila súhlas dňa 9.2.2000 uznesením NR SR č. 715

7.9.1999 Valetta 29.5.2000 290/00

Izrael

- NR SR vyslovila súhlas dňa 9.2.2000 uznesením NR SR č. 717

8.9.1999 Bratislava 24.6.2003 369/03

Turecko

-NR SR vyslovila súhlas dňa 22.5.2001 uznesením NR SR č. 1418

9.10.2000 Ankara 23.12.2003 -

Nová zmluva medzi SR a Tureckom

13.10.2009 Ankara - -

Kórejská republika

- NR SR vyslovila súhlas  dňa 27.9.2005 uznesením NR SR č. 1854

27.5.2005 Soul 7.2.2006 4/2006

Bieloruská republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 14.12.2005 uznesením NR SR č.2024

26.8.2005 Minsk 1.9.2006 468/2006

Indická republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 9.2.2007 uznesením NR SR č.254

 

25.9.2006 Bratislava 16.6.2007 11/2008

Singapurská republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 9.2.2007 uznesením NR SR č. 255

13.10.2006 Singapur 6.6.2007 286/2007

Marocké kráľovstvo

- NR SR vyslovila súhlas dňa 31.1.2008 uznesením NR SR č. 708

14.06.2007 Rabat - -

Malajzia

- NR SR vyslovila súhlas dňa 31.1.2008 uznesením NR SR č. 710

12.07.2007 Kuala Lumpur - -

Spojené štáty mexické

- NR SR vyslovila súhlas dňa 31.1.2008 uznesením NR SR č. 711

26.10.2007 Mexico City 8.4.2009 41/09

Kazašská republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 31.1.2008 uznesením NR SR č. 712

21.11.2007 Bratislava - -

Sýrska arabská republika

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1527

18.2.2009 Damašek 9.12.2009 512/09

Moldavsko

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1526

7.4.2008 Kišiňov 12.8.2009 398/09

Bosna a Hercegovina

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1520

2.6.2008 Sarajevo 19.11.2009 455/09

Jordánsko

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1522

21.2.2009 Ammán - -

Kuvajt

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1524

17.2.2009 Kuvajt - -

Libanon

- NR SR vyslovila súhlas dňa 24.6.2009 uznesením NR SR č. 1525

20.2.2009 Bejrút - -

Líbyja

20.2.2009 Bratislava - -

Macedónska republika

25.6.2009 Skopje - -

Vietnamská socialistická republika

17.12.2009 Bratislava - -

 

 [1] Aktualizované k 15.5.2010

*  Ministerstvo financií Slovenskej republiky si dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že v súčasnosti členské štáty Európskej únie a samotná Európska únia riešia, či dohody o ochrane a podpore investícií uzatvorené medzi členskými štátmi Európskej únie sú platné a aplikovateľné. Táto otázka doposiaľ nie je s konečnou platnosťou vyriešená.