Späť Verzia pre tlač

Zákony

aktualizované dňa: 09. 05. 2013

 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Úplné znenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006, zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. 

 Upozornenie: Budete prelinkovaný na JASPI . Po stlačení OK, kliknite na Predpisy a uveďte číslo hľadaného zákona. 

Príloha: