Späť Verzia pre tlač

Zástupcom Slovenskej republiky v Medzinárodnej investičnej banke bude Jozef Kollár

Rada Medzinárodnej investičnej banky (MIB) schválila na svojom 104. zasadnutí vo vietnamskom Hanoji Jozefa Kollára na post podpredsedu predstavenstva MIB za Slovenskú republiku. Jozef Kollár začne oficiálne pôsobiť v MIB 1. januára 2016 a jeho mandát sa skončí 31. decembra 2020.

Minister financií Peter Kažimír sa rozhodol nominovať Jozefa Kollára na uvedený post najmä pre jeho dlhoročné skúsenosti na vysokých riadiacich funkciách finančného a bankového sektora.  Od roku 1990 pracoval v Štátnej banke Česko - Slovenskej (centrálna banka), ako riaditeľ odboru národohospodárskych a devízových analýz. Od roku 1991 prešiel do súkromného sektora a ďalších 15 rokov pôsobil v Ľudovej banke, a.s. neskôr Volksbank AG, Bratislava. Od roku 2000 bol predsedom jej predstavenstva.

MIB je riadená medzinárodným vedením a potrebuje ľudí, ktorí budú schopní a pripravení aktívne pokračovať v jej ďalšom rozvoji a raste. Spolu so zástupcom SR budú počas piatich rokov v predstavenstve MIB aj zástupcovia Ruskej federácie, Rumunska a Bulharskej republiky.

MIB bola založená na základe medzivládnej Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu, podpísanej zakladajúcimi členskými štátmi 10. júla 1970. Je to medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom v Moskve. Momentálne sú členskými štátmi banky Bulharsko, Česká republika, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovenská republika a Vietnam. Hlavné oblasti činnosti MIB zahŕňajú podporu malých a stredných podnikov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a financovanie infraštruktúrnych projektov so sociálnym významom v členských krajinách MIB

Tlačový odbor
Ministerstvo financií

Viac informácií