Späť Verzia pre tlač

Zahraničné vzdelávanie

aktualizované dňa: 30. 08. 2018

Novinky

30.08.2018: Na stránke boli zverejnené aktualizované pokyny pre účastníkov a zoznam odporúčaných vzdelávacích podujatí.

22.06.2018: Na stránke boli zverejnené nové usmernenia pre partnerské úrady pre zabezpečenie realizácie projektu po administratívnej stránke.

08.06.2018: V termíne od 23. do 28. mája prebehlo 17. zasadnutie riadiaceho výboru. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní vzdelávacích podujatiach na rok 2018.

04.05.2018: V termíne od 26. do 2. mája prebehlo 16. zasadnutie riadiaceho výboru. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní vzdelávacích podujatiach na rok 2018.

10.04.2018: Na stránke boli kompletne zrevidované pokyny pre účastníkov projektu.

05.04.2018: V termíne od 21. do 26. marca prebehlo 15. zasadnutie riadiaceho výboru, prvé v roku 2018. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní a aktualizáciu zoznamu odporúčaných vzdelávacích podujatí na rok 2018, ktorý nájdete v časti Vzdelávanie.

19.03.2018: Aktualizovali sme podmienky pre vznik záväzku účastníka projektu.

07.03.2018: Aktualizovali sme pre vás rozšírený zoznam vzdelávaní na rok 2018.

09.02.2018: V termíne od 2. do 7. februára prebehlo 14. zasadnutie riadiaceho výboru, prvé v roku 2018. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní a aktualizáciu zoznamu odporúčaných vzdelávacích podujatí na rok 2018, ktorý nájdete v časti Vzdelávanie. Došlo aj k zmenám obsadenia v riadiacom výbore.

24.11.2017: V termíne od 15. do 21. novembra prebehlo 13. zasadnutie riadiaceho výboru. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní a prvý zoznam odporúčaných vzdelávacích podujatí na rok 2018, ktorý nájdete v časti Vzdelávanie.

03.10.2017: V termíne od 25. do 29. novembra prebehlo 12. zasadnutie riadiaceho výboru. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní.

06.09.2017: V termíne od 24. do 31. augusta prebehlo 11. zasadnutie riadiaceho výboru. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní. Došlo aj k zmenám obsadenia v riadiacom výbore.

31.07.2017: V termíne od 24. do 28. júla prebehlo 10. zasadnutie riadiaceho výboru. Členovia výboru schválili nové účasti na vzdelávaní.

27.06.2017: V termíne od 22. do 26. júna prebehlo 9. zasadnutie riadiaceho výboru. Predmetom  rokovania bolo rozšírenie zoznamu oprávnených inštitúcií a schválenie nových účastí na vzdelávaní.

01.06.2017: Dňa 31. mája 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov.  

26.05.2017: V pondelok 25. mája 2017 prebehlo 8. zasadnutie riadiaceho výboru, na ktorom jeho členovia zobrali na vedomie informáciu o hodnotení realizovaných školení za rok 2016

12.04.2017: V termíne od 5. do 10. apríla prebehlo 7. zasadnutie riadiaceho výboru.

21.03.2017: Uskutočnil sa prvý tohto ročný riadiaci výbor. Okrem iného bol schválený zoznam  odporúčaných vzdelávaní na rok 2017

16.02.2017: Do časti vzdelávanie sme pre vás pripravili zatiaľ neoficiálny zoznam odporúčaných vzdelávaní na rok 2017

06.02.2017: Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 3. februára 2017 vyzvanie na národný projekt Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov