Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

9. Dane a ekonomický rast (máj 2008)

Na zabezpečenie daňových príjmov je dôležité správne nastaviť nielen výšku zdanenia, ale hlavne vhodnú kombináciu jednotlivých daní a nástrojov, teda štruktúru daní. V rokoch 1975 až 2005 sa v krajinách OECD zvýšil podiel daňového zaťaženia na HDP o viac ako 6 p.b.. Napriek tomu medzi najväčšie zmeny patrí znižovanie najvyššej sadzby dane z príjmu fyzických osôb. Priemer OECD klesol z 67% v roku 1981 na 43 %  v roku 2006. Ešte výraznejšie klesala sadzba dane z príjmov právnických osôb zo 45% na 28%. Pokles sadzieb daní bol však sprevádzaný rozširovaním daňových základní. Štúdia OECD naznačuje, že na výkonnosť ekonomiky má pozitívny vplyv znižovanie progresivity zdanenia. U dani z príjmu právnických osôb možno znížením sadzby zvýšiť efektívnosť výberu daní. Na druhej strane podpora priamych zahraničných investícií formou daňových stimulov sa nemusí adekvátne premietnuť do rastu celkových investícií.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Komentáre
  6. Komentáre z roku 2008
  7. 9. Dane a ekonomický rast (máj 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.