Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Medzinárodný menový fond (MMF)

MMF je medzinárodnou finančnou inštitúciou  so sídlom vo Washingtone, D.C. (USA), ktorej hlavnou úlohou a mandátom je zabezpečovanie stability medzinárodného menového a finančného systému prostredníctvom poskytovania pôžičiek a odbornej technickej asistencie. MMF má 189 členských krajín a SR je jeho členom od roku 1993.

SR sa ako člen MMF podieľa na financovaní jeho operácií prostredníctvom svojej členskej kvóty v MMF a bilaterálnej pôžičky v prospech MMF uzavretej na roky 2013 – 2017. SR je taktiež pravidelne dvakrát ročne hodnotená zo strany MMF počas misií expertov MMF v SR zameraných na zhodnotenie aktuálneho makroekonomického a fiškálneho vývoja. Priebeh týchto misií zabezpečuje MF SR v spolupráci s NBS.

Guvernérom za SR v MMF a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu MMF, je guvernér NBS. Jeho alternátom je štátny tajomník MF SR. V rámci Výkonnej rady MMF, jeho hlavného operatívneho orgánu, je SR zastúpená prostredníctvom výkonného riaditeľa MMF za stredo a východoeurópsku konštituenciu a svojho zástupcu v tejto konštituencii.

Základnými funkciami MMF sú:
• poskytovanie úverov na stabilizáciu makroekonomickej situácie cieľových krajín
• asistencia pri ekonomických a štrukturálnych reformách
• analýza globálnej ekonomiky (napr. formou pravidelnej publikácie správ World Economic Outlook, Regional Economic Outlook atď.)

Dôležitým aspektom činnosti MMF sú taktiež pravidelné konzultácie ohľadom ekonomického vývoja členských krajín (tzv. „Article IV Consultations“). Zoznam hodnotení ekonomiky SR v rámci týchto konzultácií a iné informácie MMF o ekonomickom vývoji SR nájdete tu: http://www.imf.org/external/country/SVK/index.htm
SR a MMF: http://www.imf.org/external/country/SVK/index.htm
Konštituencie: http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
Riadiace orgány: http://www.imf.org/external/about/govstruct.htm

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Medzinárodné vzťahy
  3. Medzinárodné inštitúcie
  4. Medzinárodné finančné inštitúcie
  5. Medzinárodný menový fond (MMF)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.