Misia Medzinárodného menového fondu - február 2016

Útvar hodnoty za peniaze  v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom zorganizoval v termíne od 30. mája do 6. júna workshop o hodnotení efektívnosti verejných výdavkov na Slovensku. Cieľom bolo priblížiť koncept a zahraničné skúsenosti s manažmentom revízií výdavkov („spending reviews“).

 

Prezentácia