Príjmy
11 094 956 €

Výdavky
13 407 504 €

Saldo
-2 312 548 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP