Príjmy
7 403 349 €

Výdavky
9 137 138 €

Saldo
-1 733 789 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP