Peter Kažimír Minister financií Slovenskej republiky Slovensko bude mať vyrovnaný rozpočet v roku 2019.

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií SR

IFP UHP

Príjmy
2 384 137 €

Výdavky
3 954 680 €

Saldo
-1 570 543 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP