Manuál č. 2/2016 – M Spracovanie žiadostí o platbu pre programové obdobie 2014 – 2020 v ISUF

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme najmä spracovanie ŽOP a postupy účtovania v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF) pri spracovaní žiadostí o platbu v rámci nastavenia úseku finančného riadenia a účtovníctva EŠIF pre programové obdobie 2014-2020.

Pre účely tohto manuálu sú popísané postupy spracovania dát, ich vytváranie a účtovanie v rámci automaticky vykonávaných evidencií a zároveň manuálnych vstupov jednotlivých používateľov a ich aktivít v rámci daných postupov v ISUF. 

V manuáli je tiež popísané:

  • nastavenie úseku pre programové obdobie 2014-2020,
  • spracovanie súhrnných žiadostí o platbu,
  • zasielanie úhrad do ITMS.

Manuál je určený najmä pre:

  • účtovníkov a finančných manažérov platobných jednotiek

Dátum vydania: 1. 7. 2016

Dátum účinnosti: 1. 7. 2016