Predseda EK: Kľúčom k úspechu SR je znalostná ekonomika

Aktualizované dňa: 11.04.2006 06:00

Budúcnosť konkurencieschopnosti Slovenska, ako aj celej Európskej únie (EÚ) je predovšetkým v znalostnej ekonomike. Uviedol to predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso vo svojom príhovore na konferencii Úspechy a výzvy Slovenska na ceste k znalostnej ekonomike, v Bratislave 11.04.2006.

Predseda EK konštatoval, že Slovensko v súčasnosti dosahuje zdravý a vysoký ekonomický rast, vykazuje nízke deficity verených financií a infláciu, nemôže však zaváhať. "Sú tu ďalšie oblasti ako hrubý domáci produkt na obyvateľa, či zamestnanosť, na ktoré sa treba sústrediť a pri ktorých môže pomôcť práve znalostná ekonomika," povedal. Barroso zároveň pochválil Slovensko, že ako prvá krajina Európy prezentovalo Národný lisabonský program, ktorý stanovuje práve ciele pri zavádzaní prvkov znalostnej ekonomiky.

Dôležitosť zavádzania znalostnej ekonomiky si Slovensko v prostredí globalizácie a rastúcej konkurencie uvedomuje aj podľa premiéra Mikuláša Dzurindu. Nevyhnutné však podľa neho bude predovšetkým dokončenie naštartovaných reforiem. Podľa ministra financií Ivana Mikloša bude rovnako dôležité aj zodpovedné čerpanie prostriedkov z rozpočtu únie, ktoré by sa malo zamerať najmä na financovanie priorít. Slovensko by pritom malo čerpať počas nasledujúcich siedmich rokov z rozpočtu EÚ 400 mld. Sk, čo je až 2,5-násobok súčasnej úrovne čerpania.

"Je dôležité, aby Slovensko pokračovalo v radikálnej implementácii svojho reformného programu a v jeho zlepšovaní," povedal Barroso vo vzťahu k júnovým predčasným voľbám. Pozitívne zhodnotil tempo hospodárskeho rastu krajiny, zároveň za najväčšie výzvy Slovenska do budúcnosti spomenul stále vysokú nezamestnanosť a prekonávanie regionálnych rozdielov.

Minister financií Mikloš ďalej pripomenul, že hlavným cieľom stratégie Minerva je zabezpečiť konkurencieschopnosť Slovenska, a preto je základným prvkom hospodárskej politiky vlády. Ocenil, že sa pre znalostnú ekonomiku podarilo získať široký politický súhlas aj v opozícii. Podčiarkol, že je dôležité v reformách pokračovať. "Pokračovanie v reformách je kľúčovým predpokladom pre napĺňanie programu Minerva. Bez udržania reforiem sa znalostná ekonomika budovať nedá a znamenalo by to návrat k prekonaným problémom a k ohrozeniu udržateľného ekonomického rastu v strednodobom výhľade," zdôraznil Mikloš.

MINERVA - program znalostnej ekonomiky