Výdavky štátu idú v súlade s plánom.

Aktualizované dňa: 01.03.2012 06:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára schodok vo výške 846 mil. eur, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje zhoršenie o 500 mil. eur.  Na uvedenom zhoršení sa podieľali jednak príjmy, ktorých pokles predstavuje 15,1 % a nárast celkových výdavkov o 11,2 %.

Za nižším výberom príjmov oproti rovnakému obdobiu minulého roka sú najmä príjmy z rozpočtu EÚ, kde rozdiel predstavuje takmer 347 mil. eur. Uvedené je spôsobené nerovnomerným vývojom v priebehu implementácie čerpania zdrojov, MF SR predpokladá, vyrovnanie rozdielu v nadchádzajúcich týždňoch. Negatívny vplyv príjmov z rozpočtu EÚ je kompenzovaný lepším výberom daňových príjmov a to dane z príjmov právnických osôb a DPH.

Za rastom výdavkov stojí najmä nárast výdavkov na obsluhu štátneho dlhu, rast výdavkov na odvody do spoločného rozpočtu EÚ a čerpanie EÚ fondov, ako aj výdavkov na transfer pre Sociálnu poisťovňu. Zvýšené čerpanie základných výdavkov na chod  štátu je v súlade so schváleným rozpočtom. Položky, ktoré navyšujú čerpanie v porovnaním s minulým rokom, sú najmä vyššie platby pre železničné spoločnosti v objeme 48 mil. eur, výdavky ministerstva obrany o 24 mil. eur, výdavky na regionálne a vysoké školstvo vrátane športu o 22,4 mil. eur, transfer na osobitný účet a výdavky na voľby v ministerstve vnútra o 10,5 mil. eur.

 

Bilancia február 2012

Martin Jaroš
hovorca ministerstva financií